Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Koncert najmlađih
 
U četvrtak 01.juna u sali škole održan je koncer najmlađih učenika,kojim smo završili ovogodišnje oveleżavanje Dana škole. Nastupali su polaznici muzičkog zabavišta uzrasta od 3-5godiba, polaznici uzrasta od 5-7 gidina, učenici pripremnog razreda i učenici prvog razreda koji su pokazali svoje početničko sviračko umeće.
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti