Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Prezentacija programa El Sisteme Srbije
 
Za profesore, roditelje u učenike naše škole 28.avgusta je održana prezentacija programa El Sistema Srbije. O samom programu, njegovim počecima, ulozi i dosadašnjim rezultatima govorili su Đuđa Papazoglu, direktorka El Sistema Srbije, Gerardo Estrada, dirigent, violinista i umetnički direktor El Sistema iz Venecuele. Cilj nam je da što veći broj profesora i učenika uključimo u program koji u našoj školi postoji od 2014. godine i zahvaljujući kome su naši učenici i profesori stekli nova saznanja i iskustva na kampovima i koncertima u zemlji i inostranstvu.
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti