Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Obeležavanje Dana opštine
 
Kao i svake godine, i ova školska godina započela je u duhu obeležavanja Dana naše opštine. Naša škola je kao i do sada uzela svoje učešće na Svečanoj sednici održanoj 17.septembra, kada su pod rukovodstvom umetničkog dirigenta El Sistema Herardom Estrada, hor i orkestar naše škole izveli himnu „Bože pravde“ i obradu narodne pesme „Hajde Jano“. Nastup naših učenika je izazvao pozitivne komentare i oduševljenje publike, svojim profesionalizmom i pozitivnom energijom koju su preneli na publiku svojim muziciranjem. Istim povodom u sali naše škole svoj solistički koncert održao je sjajni pijanista Angele Mihajlovski, profesor klavira muzičke akademije iz Štipa, grada, sa kojim se naša opština nedavno pobratimila. Pubilka je imala priliku da uživa u jednočasovnom virtuoznom izvođenju izvrsnog pijaniste. Gromkim aplauzom je završen koncert ali je započeta saradnja sa muzičkom školom i akademijom iz Štipa u cilju razmene iskustava i održavanja zajedničkih koncerata. Poznati smo kao suoorganizatori mnogih manifestacija u gradu. Kulturna i javna delatnost je povezana sa našom vaspitno-obrazovnom ulogom. Na prijemnu za korisnike socijalne zaštite i osobe sa invaliditetom, svojim nastupom uzela je učešće i naša škola. Kratkim programom, prijem su svojim nastupom uveličale učenice odseka violine i harmonike.
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti