Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Petar Konjović
 
Na 23. Međjunarodnom takmičenju "Petar Konjovič" koje se održavalo od 05-13. maja 2018.godine u Beogradu za kategorije: flauta, fagot, oboa, truba, trombon, tuba , horna, klavir i solo pevnje, takmičili su se učenici naše škole i ostvarili su sledeće rezultate: Viktorija Joksimović, učenica 1.razreda osvojila je III/3 nagradu, Petar Božičić učenik 1.razreda osvojio je VIII nagradu Mihailo Petrović, učenik 1.razreda osvojio je IX nagradu Anđela Marković učenica 2.razreda osvojila je XI nagradu Klasa: Suzana Dašić Klavirski saradnik: Irina Milošević
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti