Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Sećanje na profesora Krnetića
 
Učenik II razreda solo pevanja u klasi nastavnice Suzane Dašić, Petar Božičić, je 06.11.2018. nastupao u sali MŠ "K.Stanković" u Beogradu, na memorijalnom koncertu "Sećanje na profesora Zvonimira Krnetića". Koncert je otvorila i evocirala uspomene na profesora Krnetića, prof.emeritus Radmila Bakočević. Nakon koncerts uručene su zahvalnice za učešće kao i diplome sa takmičenja "Angel Voice" održanog septembra meseca.
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti