Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Akciono istraživanje u funkciji samovrednovanja i izradi akcionog plana škole
 
U cilju stalnog stručnog usavršavanju i sticanju novih kompetencija u školi je održan akreditovani seminar " Akciono istraživanje u funkciji samovrednovanja rada obrazovno-vaspitne ustanove" kataloški broj 624 K4 Prof.emer.dr. Milenko Kundačina nas je upoznao sa pojmom, vrstama, osobinama, načinima primene akcionog istraživanja u radu škole i radu nastavnika kao i primeni rezultata akcionog istraživanja u procesu samovrednovanja i izradi akcionih planova unapređenja ustanove.
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti