Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Sa primadonom Radmilom Bakočević
 
Na XXI Međunarodnom takmičenju solo pevača "Nikola Cvejić" održanom u Rumi 23. novembra 2018.godine, koje je otvorila primadona Radmila Bakočević , profesorka emeritus koja je ujedno i počasni predsednik Odbora i takmičenja, učesvovala su dva učenika drugog razreda solo pevanja, u klasi Suzane Dašić, uz klavirsku saradnju Milice Pošarac Vasić. Viktorija Joksimović je zapažena kao najmlađi učesnik i pohvaljena od strane žirija a Petar Božičić je dobitnik III-2 nagrade
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti