Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin

 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Aktuelnost

Četiri prvih i jedna druga nagrada
 
U nedelju 02. decembra 2018.godine, održano je IX takmičenje solo pevača "Mita Topalović" u Pančevu. Petoro učenika naše škole u klasi nastavnice Suzane Dašić i klavirsku saradnju Milice Pošarac Vasić, osvojilo je 4 prve i 1 drugu nagradu. Učenici 1.razreda, Andrea Marković I nagrada (90,33) Magdalena Milenković II nagrada (8o,33) Petar Andrejić I nagrada (90,00) Učenici 2.razreda, Viktorija Joksimović I nagrada (92,00) Petar Božičić I nagrada (93,67).
 


                                                                              «« Povratak na sve vesti