Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin


 
Aktuelnosti » 

20.-og februara 2010. godine u našoj školi biće održani jednodnevni seminari za učenike i nastavnike violine koji će voditi prof. violine Viktor Bajler iz muzičke škole “Stevan Mokranjac” u Beogradu.


 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

5 odseka, 8 instrumenata, u planu je otvaranje odseka za solo pevanje • U školsku 2007/08. godinu je upisano 230 učenika


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
DOKUMENTI