Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Nastava
  Osnovna muzička škola “ Milenko Živković”, škola sa dugogodišnjom tradicijom, velikim uspesima, mnogobrojnim nagradama je svake školske godine u potrazi za mladim talentima.
Muzičko zabavište
  za decu od 5-7 godina
 

Cilj nastave muzičkog zabavišta je produbljivanje interesovanja i ljubavi prema muzici. Razvijanje osnovnih muzičkih sposobnosti  odnosno razvijanje sluha,ritma, muzičke memorije i motorike uz obradu dečijih pesmica sa korišćenjem Orfovog instrumentarija i udaraljki iz Removog programa. Upoznavanje sa muzičkim instrumentima, slušanje vokalne, instrumentalne i simfonijske muzike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45 minuta.

Upis se vrši bez provere muzičkih sposobnosti i traje dok se ne popuni broj polaznika. Pri upisu roditelji sklapaju ugovor sa školom.

Pripremni razred
 

za decu od 7-9 godina

 

Upis u pripremni razred podrazumeva obavezno polaganje prijemnog ispita tj. proveru muzičkih sposobnosti.

Nastava je grupna sa najviše do 15 učenika u jednoj grupi i realizuje se dva puta nedeljno po 45 minuta u skladu sa planom i programom. Kroz razvijanje muzikalnosti, interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte uz muzičko opismenjavanje i slušanje muzike, pripremni razred upućuje decu ka osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju. Razvijajući sluh, glasovni opseg i muzičku memoriju, deca obogaćuju sopstveni fond dečijih pesama različitog karaktera i sadržaja.

Na kraju školske godine učenici polažu prijemni ispit za prvi ciklus, odnosno za upis u prvi razred osnovnog muzičkog obrazovanja.

Osnovna muzička škola
 

Upis u prvi razred podrazumeva obavezno polaganje prijemnog ispita, odnosno proveru muzičkih sposobnosti.
 
•  od 9 godina i mlađi mogu da uče da sviraju klavir, flautu, harmoniku, gitaru, violini i violončelo (školovanje traje šest godina)
•  od 11 godina i mlađi mogu da se prijave za trubu,klarinet i saksofon (školovanje traje četiri godine)
•  od 16 godina mogu da upišu solo pevanje (školovanje traje dve godine)

Časovi solfeđa i instrumenta izvode se dva puta nedeljno. Čas solfeđa spada u grupnu nastavu i traje 45 minuta a časovi instrumenta su idividualni i traju 30 minuta za mlađe i 45 minuta za starije razrede.

Pored nastave solfeđa i instrumenta, učenici u određenim razredima i odsecima pohađaju teoriju muzike,orkestar, kamernu muziku, hor i uporedni klavir.

Škola daje mogućnost izdavanja pojedinih instrumenata na revers.