Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2011/2012. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2011/12.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

MILETIĆ ANA učenica I razreda solo pevanja – klasa : Suzana Dašić
 

- III nagrada na takmičenju solo pevača “Srpska solo pesma” u Mladenovcu,
- III nagrada na takmičenju solo pevača “Mita Topalović” u Pančevu.

STEVANOVIĆ MILICA učenica II razreda solo pevanja - klasa : Suzana Dašić.

 

- III nagrada na takmičenju solo pevača “Srpska solo pesma” u Mladenovcu,
- III nagrada na takmičenju solo pevača “Mita Topalović” u Pančevu.

POPOVIĆ ANĐELA učenica IV razreda flaute - Klasa : Tanja Labović.
 

- Laureat na takmičenju “Femus” u Subotici,
- II nagrada na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu.
- I nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.

JOKSIMOVIĆ STEFAN učenik pripremnog razreda - Klasa : Tomislav Milosavljević.
 

- II mesto na takmičenju “Femus” u Subotici,
- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.

REČEVIĆ PREDRAG učenik I razreda saksofona - Klasa : Tomislav Milosavljević.
 

- II mesto na takmičenju “Femus” u Subotici,
- II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.

STANKOVIĆ MARKO učenik II razreda saksofona - Klasa : Tomislav Milosavljević.
 

- II mesto na takmičenju “Femus” u Subotici,
- I nagrada na Republičkom festivalu MBŠS u Smederevu.
- I nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.

ĐORĐEVIĆ MILOŠ učenik IV razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević.
 

- II mesto na takmičenju “Femus” u Subotici.

NIKOLIĆ PETAR učenik II razreda gitare - Klasa: Bogdan Pejić
 

- II nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu,

MLADENOVIĆ ĐORĐE učenik II razreda gitare - Klasa: Bogdan Pejić.
 

- III nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu.

JOVANOVIĆ JOVANA učenica III razreda flaute - Klasa: Gordana Petrović.
  - II nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu kao član dua,
- I nagrada na Republičkom festivalu MBŠS u Smederevu,
- III nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu kao član dua.
- III nagrada na Republičkom festivalu MBŠS u Smederevu kao član dua,
JOVANOVIĆ ANDRIJA učenik V razreda harmonike - Klasa: Tanja Panović.
  - II nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu kao član dua,
- III nagrada na Republičkom festivalu MBŠS u Smederevu kao član dua,
- I nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu kao član dua.
MIOČINOVIĆ MARTINA učenica II razreda klavira - Klasa: Irina Milošević.
  - I nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu kao član dua
CVETKOVIĆ PETAR učenik II razreda klavira - Klasa: Irina Milošević.
  I nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu kao član dua
STEVANOVIĆ NIKOLINA učenica I razreda flaute - Klasa: Gordana Petrović
  - I nagrada na takmičenju “Tahir Kulenović” u Valjevu
NIKOLIĆ MILAN učenik II razreda trube - Klasa: Aleksandar Gajić
  - pohvala na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu.
REČEVIĆ MILIJA učenik IV razreda trube -
  pohvala na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu
PAUNOVIĆ ALEKSA učenik I razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević.
  - I nagrada na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu,
- II nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
AKSENTIJEVIĆ PAVLE učenik I razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević
  - III nagrada na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu, Laureat, pehar i
- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
LjUBIČIĆ ANĐELA učenica I razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević.
  - II nagrada na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu,
- I nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada i Laureat na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
STOJKOVIĆ NIKOLA učenik I razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević.
  - III nagrada na takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu,
- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
MILETIĆ STEFAN učenik II razreda klavira - Klasa: Nenad Milošević.
  - I nagrada na takmičenju “Binički” u Beogradu ,
- I nagrada na Festivalu mladih pijanista u Šapcu,
- II nagrada na Festivalu u Aranđelovcu,
- I nagrada na 10. Festivalu u Ubu.
- I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu .
BOGDANOVIĆ SAŠKA učenica III razreda violine - Klasa: Simonida Dinić.
  - II nagrada na takmičenju “Binički” u Beograd,
- III nagrada na Republičkom festivalu MBŠS u Smederevu.
- II nagrada na takmičenju “Mladi virtuoz” u Beogradu.
MARKOVIĆ ANĐELA učenica III razreda violine - Klasa: Miloš Simić.
  - III nagrada na takmičenju “Binički” u Beogradu
MILOJEVIĆ EMA učenica I razreda flaute - Klasa: Tanja Labović.
  - III nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.
DIMITRIJEVIĆ MILICA učenica I razreda flaute - Klasa : Tanja Labović.
  - II nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.
BRKIĆ DAVID učenik III razreda saksofona - Klasa: Tomislav Milosavljević
  - II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
RANĐELOVIĆ MARKO učenik VI razreda harmonike - Klasa: Tanja Panović .
  - I nagrada na takmičenju harmonikaša “Zvezdane staze” u Kragujevcu .
- II nagrada na takmičenju harmonikaša “Dani harmonike” u Smederevu.
OBRADOVIĆ DARKO učenik V razreda harmonike - Klasa: Irina Milošević.
  - III nagrada na takmičenju harmonikaša “Zvezdane staze” u Kragujevcu
SIMIĆ SRETEN učenik IV razreda harmonike - Klasa: Irina Milošević
  - II nagrada na takmičenju harmonikaša “Zvezdane staze” u .
- II nagrada na takmičenju harmonikaša “Dani harmonike” u Smederevu.
MATIĆ ANDRIJANA učenica III razreda harmonike - Klasa: Ivana Živanović.
  - II nagrada na takmičenju harmonikaša “Dani harmonike” u Smederevu.
ŽIVANOVIĆ TIJANA učenica I razreda harmon i violončela -
klasa: Tanja Panović / klasa: Nemanja Marković
  - I nagrada na takmičenju harmonikaša “Dani harmonike” u Smederevu.
- I nagrada na takmičenju “Mladi virtuoz” u Beogradu
BOŽINIĆ ANAMARIJA učenica I razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazerevcu .
STANISAVLjEVIĆ JELENA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu .
STOJANOVIĆ ANĐELA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu
KOVAČEVIĆ ANĐELIJA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
  - II nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu
VUKOJIČIĆ TEODORA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu
MOJSILOVIĆ ANDRIJANA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu

RADOSAVLjEVIĆ MARIJA učenica I razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Stana Pejović
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu
PETROVIĆ ANA učenica II razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Stana Pejović.
  - I nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu .
PETROVIĆ LENKA učenica III razreda muzičke škole - Predmetni nastavnik: Stana Pejović
  - Pohvala na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu
MILOJEVIĆ MILA učenica II razreda flaute - Klasa: Tanja Labović
  - I nagrada na takmičenju “9 majski susreti mladih duvača” u Lazarevcu
MITKOVIĆ KRISTINA učenica I razreda violine - Klasa: Simonida Dinić.
  - III nagrada na takmičenju “Mladi virtuoz” u Beogradu
STANISAVLjEVIĆ NATALIJA učenik II razreda violončela - Klasa: Nemanja Marković
  - II nagrada na takmičenju “ Mladi virtuoz” u Beogradu
ŽIVANOVIĆ DRAGAN učenik V razreda violine - Klasa: Simonida Dinić.
  - II nagrada na takmičenju “SPRINGFEST” u Sremskoj Mitrovici.
Škola "Milenko Živković"
  19 TAKMIČENjA = 3 LAUREATA, 28 PRVIH, 25 DRUGE, 18 TREĆE, 3 POHVALE.