Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2008/2009. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2008/09

 

Najveći broj nagrada (laurati i specijalne) je bilo u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava na odseku saksofona. Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

1. Maljić Ljiljana - V razred klavira u klasi nastavnice Stanojević Dragice
 

II nagrada na Drugom Međunarodnom festivalu u Aranđelovcu,
II nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ubu,

I nagrada na 7. Internacionalnom takmičenju «Žene u muzici» u Kragujevcu,
i kao član dueta , I nagrada na 7. Internacionalnom takmičenju «Žene u muzici» u Kragujevcu

2 Milosavljević Nevena  V razred klavira u klasi nastavnice Stanojević Dragice

 

I nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ubu, kao član kamernog dua,
I nagrada na 5. Internacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu, kao član kamernog dua.

3.  Ristić Tatjana - V razred klavira u klasi nastavnice Stanojević Dragice
 

kao član dueta, I nagrada na 7. Internacionalnom takmičenju «Žene u muzici» u Kragujevcu.

4. Živanov Milica - predmetni nastavnik Milošević Jelena 
 

pohvala na takmičenju muzičkih škola iz solfeđa i teorije «Memorijal Ljiljane Škarice» u Lazarevcu,

5. Stevanović Milan - III razred harmonike u klasi nastavnika Živanović Ivane
 

- I nagrada na Drugom Međunarodnom festivalu u Aranđelovcu.
-  III nagrada na Šestom međunarodnom takmičenju harmoiikaša «Zvezdane staze» u Kragujevcu.

6. Obradović Darko - II razred harmonike u klasi nastavnika Milošević Irine
 

-  II nagrada na Šestom međunarodnom takmičenju harmonikaša «Zvezdane staze» u Kragujevcu.

7. Jovanović Petar - V razred harmonike u klasi nastavnika Živanović Ivane
 

- II nagrada na 14. Internacionalnoj manifestaciji «Dani harmonike» u Smederevu.

8. Svrzić Dušan - V razred harmonike u klasi nastavnika Velisavljević Nebojše
 

-  III nagrada na 14. Inernacionalnoj manifestaciji «Dani harmonike» u Smederevu.

9. Popović Anđela - II razred flaute u klasi nastavnika Labović Tanje
 

- I nagrada na Međunarodnom takmičenju duvača «Davorin Jenko» u Beogradu,
- II nagrada na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- I nagrada na b.takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ubu.
(Svirala na završnom koncertu kao jedan od nauspešnijih takmičara.)

10. Vasiljević Marija - III razred flaute u klasi nastavnika Petrović Gordane
 

- I nagrada na Međunarodnom takmičenju duvača «Davorin Jenko» u Beogradu,
- III nagrada na Republičkom takmičenju   učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- II nagrada na 6. takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.

11. Slavković Nevena - II razred flaute u klasi nastavnika Karić Bojana
 

- 32. mesto na   Republičkom takmičenju     učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu.

12. Rečević Milija - II razred trube u klasi nastavnika Gajić Aleksandra
 

- III nagrada na Međunarodnom takmičenju duvača «Davorin Jenko» u Beogradu,
- III nagrada na   Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
-  I nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ubu.

13. Petrović Nađa - II razred gitare u klasi nastavnika Stojanović Dušana
 

- II nagrada na takmičenju muzičkih škola iz solfeđa i teorije «Memorijal Ljiljane Škarice» u Lazarevcu,
- II nagrada na Internacionalnom festivalu gitare u Leskovcu,
- II nagrada na festivalu « GUITAR OPEN» u Subotici.

14. Milosavljević Viktor - III razred gitare u klasi nastavnika Stojanović Dušana
 

- III nagrada na festivalu' «GUITAR OPEN» u Subotici.

15. Ružić Anđela - III razred violine u klasi nastavnika Jovanović Vesne
 

- III nagrada na Drugom Međunarodnom festivalu u Aranđelovcu,
- pohvala na Četvrtom takmičenju gudača u Nišu,

16. Ljubičić Nataša - II razred violine u klasi nastavnika Jovanović Vesne
 

- III nagrada na Drugom Međunarodnom festivalu u Aranđelovcu,
- pohvala na Četvrtom takmičenju gudača u Nišu.
- III nagrada na takmičenju «Mali virtuoz» u Beogradu.

17 Živanović Dragan - II razred violine u klasi nastavnika Jovanović Vesne
 

- III nagrada na Četvrtom takmičenju gudača u Nišu.
- III nagrada na takmičenju «Mali virtuoz» u Beogradu.

18. Dinić Bogdan - III razred klarinet u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

9 mesto na   Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,

19. Aksentijević Pavle - pripremni razred u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- I  nagrada na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- I nagrada na 15. Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu,
- I nagrada na b.takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.

20. Brkić David - pripremni razred u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- II nagrada na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- II nagrada na 15. Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu,
- I nagrada na 5. Internacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu.

21. Stojanov Milica -1 razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- I nagrada i laureat na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- I specijalna nagrada i laureat na 15.Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu (Svirala na završnom koncertu kao jedan od nauspešnijih takmičara).
- I nagrada na b.takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
I nagrada na 5. Inernacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu.

22. Popović Aleksa - III razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- I nagrada i laureat na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- I specijalna nagrada i laureat na 15. Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu(Svirao na završnom koncertu kao jedan od nauspešnijih takmičara).
- I nagrada na 6. takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije i Ubu, kao član kamernog dua,
- I nagrada na 5. Inernacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu, kao član kamernog dua.

23. Aranđelović Miodrag IV razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- I nagrada na   Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- I nagrada na 15. Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu,
- II nagrada na b.takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
- I nagrada na 53. Republičkom Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Ubu (Svirao na završnom koncertu kao jedan od nauspešnijih takmičara.)
- II nagrada na 5. Inernacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu.

24. Ljubičić Anđela - II razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- II nagrada na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- II nagrada na 15. Međunarodnim susretima limenih duvača u Novom Sadu,
- I nagrada na 5. Internacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu.

25. Stamenković Nađa - III razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

-  III nagrada na   Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu.

26. Đorđević Miloš -1 razred saksofona u klasi nastavnika Milosavljević Tomislava
 

- III nagrada na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu,
- II nagrada na 5. Internacionalnoj manifestaciji za saksofoniste «Saksofonijadi» u Smederevu.;

 

 

 

U školskoj 2008/09. godini naša škola je postigla značajne rezultate na Republičkom takmičenju u Beogradu gde smo u ukupnom plasmanu zauzeli drugo mesto u Srbiji kao i peto mesto na Festivalu muzičkih škola Srbije koji se, ove godine, održao u Ubu.

Učenike sa odličnim uspehom, kojih je bilo ukupno 147, Opština Paraćin je nagradila sa po jednom knjigom.

Na dodeli Vukovih diploma, u organizaciji Opštine Paraćin, učenici koji su bili nagrađeni na takmičenjima su takođe bili nagrađeni sa po jednom knjigom.

Na Nastavničkom veću održanom 20.05.2009 god. jednoglasno je doneta odluka da se za đaka generacije proglasi učenik saksofona Aranđelović Miodrag u klasi Tomislava Milosavljevića, koji je tim povodom nagrađen knjigom, dok su ostali takmičari takođe nagrađeni knjigom i diplomom koje su im svečano uručene na proslavi Dana škole.