Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2009/2010. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2009/10.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

MILICA KEKERIĆ učenica V razreda (klavir) – predmetni nastavnik Irena Simić
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu.

MONIKA MILENKOVIĆ učenica IV razreda (klavir) u klasu nast. Dragane Ristić.

 

- II nagrada na takmičenju “ 8 Festival muzičkih škola” u Ubu.

JELENA STANISAVLjEVIĆ učenica I razreda (klavir) – predmetni nastavnik Stana Pejović.
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu.

SAVIĆ FILIP učenik I razreda (harmonika) u klasi nastavnika Nebojše Velisavljević
 

- II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.

MARKO RANĐELOVIĆ učenik III razreda (harmonika) u klasi nastavnice Tanje Panović
 

- III nagrada na takmičenju “Dani harmonike” u Smederevu.

SVRZIĆ DUŠAN učenik VI razreda (harmonika) u klasi Nebojše Velisavljević
 

- III nagrada na takmičenju “Dani harmonike” u Smederevu.
- II nagrada na 3. “Međunarodnom muzičkom festivalu” u Aranđelovcu.

ANDRIJA JOVANOVIĆ učenik III razreda (harmonika) u klasi Tanje Panović
 

- II nagrada na takmičenju “Dani harmonike” u Smederevu.

MILAN STEVANOVIĆ učenik IV razreda (harmonika) u klasi Tanje Panović
 

- III nagrada na takmičenju “Zvezdane staze” u Kragujevcu.
- III nagrada na 3. “Međunarodnom muzičkom festivalu” u Aranđelovcu.
- III nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu.

MITROVIĆ MARIJA učenica II razreda (harmonika) u klasi Irine Milošević
 

- II nagrada na takmičenju “Zvezdane staze” u Kragujevcu.

SIMIĆ SRETEN učenik II razreda (harmonika) u klasi Irine Milošević
 

- II nagrada na takmičenju “Zvezdane staze” u Kragujevcu.

JELENA STANOJEVIĆ učenica VI razreda (harmonika) u klasi Nebojše Velisavljević
 

- III nagrada na 3. “Međunarodnom muzičkom festivalu” u Aranđelovcu.

JOVANA RUŽIĆ učenica pripremnog razreda ( violina) u klasi Vesne Jovanović
 

- I nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.

ANĐELA MARKOVIĆ učenica I razreda (violina) u klasi Vesne Jovanović
 

- II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.

DRAGAN ŽIVANOVIĆ učenik III razreda (violina) u klasi Vesne Jovanović
 

- II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.
- I nagrada na takmičenju “ 8 Festival muzičkih škola” u Ubu.
- I nagrada na takmičenju "Festival muzičkih škola" u Senti .

NATAŠA LjUBIČIĆ učenica III razreda (violina) u klasi Vesne Jovanović
 

- II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.
- II nagrada na takmičenju “ 8 Festival muzičkih škola” u Ubu.

SAŠKA BOGDANOVIĆ učenica I razreda (violina ) u klasi Vesne Jovanović
 

- III nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz” u Beogradu.
- III nagrada na takmičenju „Lazarevački susreti mladih gudača” u Lazarevcu.

ANĐELA RUŽIĆ učenica IVrazreda (violina) u klasi Vesne Jovanović
 

- II nagrada na takmičenju “8 Festival muzičkih škola” u Ubu.

PETROVIĆ NAĐA učenica III razreda (gitara) u klasi Bogdana Pejića
 

- II nagrada na takmičenju 8. Festival muzičkih škola” u Ubu.
- I nagrada na takmičenju "Festivalu muzičkih škola" u Senti  

VASILjEVIĆ MARIJA učenica III razreda (flauta) u klasi Gordane Petrović
 

- I nagrada na takmičenju “Republički festival” u Senti.
- II nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- I nagrada na Internacionalnom takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu.

ANĐELA POPOVIĆ učenica II razreda (flauta) u klasi Tanje Labović
 

- III mesto na XV Međunarodnom takmičenju “Petar Konjović” u Beogradu.
- I nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- I nagrada na Internacionalnom takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu.

MINIĆ ANĐELA učenica IV razreda ( flauta) u klasi Tanje Labović
 

- III nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- II nagrada na Internacionalnom takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu.

TANIĆ EMILIJA učenica pripremnog razreda (flauta) u klasi Tanje Labović
 

- II nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.

STEFAN MLADENOVIĆ učenik II razreda (truba) u klasi Aleksandra Gajića
 

- II nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu

MILIJA REČEVIĆ učenik II razreda (truba) u klasi Aleksandra Gajića
 

- I nagrada na takmičenju „7 Majski susreti mladih duvača” u Lazarevcu.
- II nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

STOJANOV MILICA učenica II razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- I nagrada i laureat takmičenja “Saksofonijada” u Smederevu.
- III nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- specijalna I nagrada i laureat na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.
- Nastup na završnom koncertu u Sinagogi - Novi Sad
- nastup na završnom koncertu u Smederevu.

BRKIĆ DAVID učenik I razreda (saksofon) u klasi Tomisalava Milosavljevića
 

- II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
- III nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

AKSENTIJEVIĆ PAVLE učenik I razreda ( saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
- I nagrada na "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- I nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.
- nastup na završnom koncertu u Smederevu.

ANĐELA LjUBIČIĆ učenica II razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
- specijalna I nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

ĐORĐEVIĆ MILOŠ učenik II razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.
- II nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

STAMENKOVIĆ NAĐA učenica IV razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- II nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu.

PREDRAG REČEVIĆ učenik pripremnog razreda (saksofon)u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- I nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

NIKOLA STOJKOVIĆ učenik pripremnog razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića
 

- I nagrada na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.

LjILjANA MALjIĆ učenica VI razreda (klavir) u klasi Dragice Stanojević
 

- I nagrada - kao član klavirskog dua na takmičenju “Žene u muzici” u Kragujevcu.
- II nagrada - kao član klavirskog dua na takmičenju "Festival muzičkih škola" u Senti.
- I nagrada - kao član klavirskog dua na Republičkom takmičenju u Beogradu.

TATJANA RISTIĆ učenica VI razreda (klavir)u klasi Dragice Stanojević
 

- I nagrada - kao član klavirskog dua na takmičenju “Žene u muzici” u Kragujevcu.
- II nagrada - kao član klavirskog dua na takmičenju "Festival muzičkih škola" u Senti.
- I nagrada - kao član klavirskog dua na takmičenju u Beogradu.

PETAR JOVANOVIĆ učenik VI razreda (harmonika) u klasi Ivane Živanović
 

- II nagrada na takmičenju “Dani harmonike” u Smederevu.
- I nagarada na 8. “Susretima mladih solfeđista” u Požarevcu.- predmetni nastavnik Irena Simić

POPOVIĆ ALEKSA učenik IV razreda (saksofon) u klasi Tomislava Milosavljevića.
 

- I nagrada i laureat takmičenja “Saksofonijada” u Smederevu.
- I nagrada na takmičenju "Festival muzičkih škola" u Senti.
- I nagrada na t "Takmičenju drvenih duvača" u Požarevcu.
- specijalna I nagrada i laureat na takmičenju “Međunarodni susreti limenih duvača”u Novom Sadu.
- Nastup na završnom koncertu u Sinagogi - Novi Sad
- nastup na završnom koncertu u Smederevu.