Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2010/2011. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2010/11.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

PETROVIĆ ANA, učenica I razreda – predmetni nastavnik Stana Pejović
 

- I nagrada i proglašena za laureata na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

MOJSILOVIĆ ANDRIJANA, učenica I razreda - predmetni nastavnik Irena Simić

 

- II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

MATIĆ MILICA, učenica I razreda muzičke škole - predmetni nastavnik Irena Simić
 

- II nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u Lazarevcu.

KOVAČEVIĆ ANĐELIJA, učenica I razreda - predmetni nastavnik Irena Simić
 

- II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

STOJANOVIĆ ANĐELA, učenica I razreda - predmetni nastavnik Irena Simić
 

- II nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu,

VUKOJIČIĆ TEODORA, učenica I razreda - predmetni nastavnik Irena Simić
 

- II nagrada na takmičenju solfeđista “Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

STANISAVLJEVIĆ JELENA, učenica II razreda - predmetni nastavnik Stana Pejović
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

STEVANOVIĆ ŽELJKO, učenik IV razreda - predmetni nastavnik Jelena Milošević
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

KEKERIĆ MILICA, učenica VI razreda - predmetni nastavnik Irena Simić
 

- III nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

MILETIĆ STEFAN, učenik I razreda klavira
 

- I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu - predmetni nastavnik Irena Simić.
- I nagrada na takmičenju malih pijanista u Vranju - klasa: Radaković Gordana

STANOJEVIĆ JELENA, učenica II razreda klavira - klasa: Ristić Dragana
 

- III nagrada na Festivalu u Ubu

CVETKOVIĆ PETAR, učenik I razreda klavira - klasa: Milošević Irina
 

- III nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu.

SIMIĆ SRETEN, učenik III razreda harmonike - klasa: Milošević Irina
 

- I nagrada na Republičkom festivalu muzičkih škola Srbije u Knjaževcu,
- II nagrada na Takmičenju harmonikaša u Puli – Hrvatska
- I nagrada na takmičenju „Dani harmonik“ u Smederevu.

IVANOVIĆ ILIJA, učenik III razreda harmonike - klasa: Panović Tanja
 

- II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu

RANĐELOVIĆ MARKO, učenik V razreda harmonike - klasa: Panović Tanja
 

- I nagrada na takmičenju „Zvezdane staze“ u Kragujevcu
- I nagrada na takmičenju „Dani harmonike“ u Smederevu
- III mesto na takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu u Makedoniji

JOVANOVIĆ ANDRIJA, učenik IV razreda harmonike - klasa: Panović Tanja
 

- III nagrada na takmičenju „Dani harmonike“ u Smederevu.

BOGDANOVIĆ SAŠKA, učenica II razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- II nagrada na Internet muzičkom takmičenju 2011
- I nagrada na „Festivalu“ u Ubu
- I nagrada na takmičenju „Mladi viruoz“ u Beogradu

ŽIVANOVIĆ DRAGAN, učenik IV razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- II nagrada na Internet muzičkom takmičenju 2011
- II nagrada na Festivalu u Ubu
- II nagrada na „ Međunarodnom festivalu gudača u Sremskoj Mitrovici

MITKOVIĆ KRISTINA, učenica I razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- I nagrada i pobednica kategorije na Festivalu u Ubu
- I nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu

MARKOVIĆ ANDREA, učenica II razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- II nagrada na Festivalu u Ubu.

MARKOVIĆ ANĐELA, učenica II razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- I nagrada na Festivalu u Ubu.

LJUBIČIĆ NATAŠA, učenica IV razreda violine - klasa: Jovanović Vesna
 

- II nagrada na Festivalu u Ubu
- I nagrada na Republičkom festivalu muzičkih škola Srbije u Knjaževcu

POPOVIĆ ANĐELA, učenica III razreda flaute - klasa: Labović Tanja
 

- I nagrada na Internet muzičkom takmičenju 2011
- I nagrada na Republičkom festivalu muzičkih škola Srbije u Knjaževcu
- I nagrada na takmičenju „Giovani Musicisti“ u Trevisu u Italiji, (svirala na svečanom koncertu takmičenja)
- I nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu
- I nagrada i proglašena za laureata takmičenja memorijal „Dušan Protić“ u Beogradu, dobitnik nagrade „Mačak Mia“ (svirala na svečanom koncertu takmičenja)
- I nagrada i proglašena za laureata na međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko“ u Beogradu

JOVANOVIĆ JOVANA, učenica II razreda flaute - klasa: Petrović Gordana
 

- II nagrada na takmičenju memorijal „Dušan Protić“ u Beogradu
- II nagrada na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu

PETROVIĆ NAĐA, učenica IV razreda gitare - klasa: Pejić Bogdan
 

- I nagrada na Festivalu u Ubu

MLADENOVIĆ ĐORĐE, učenik I razreda gitare - klasa: Pejić Bogdan
 

- I nagrada na Festivalu u Ubu

NIKOLIĆ PETAR, učenik I razreda gitare - klasa: Pejić Bogdan
 

- I nagrada na Festivalu u Ubu

MILADINOVIĆ VASILIJE, učenik I razreda gitare - klasa: Pejić Bogdan
 

- I nagrada na Festivalu u Ubu

AKSENTIJEVIĆ PAVLE, učenik II razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na „Takmičenju drvenih duvača“ u Požarevcu,
- I specijalna nagrada na “Međunarodnom takmičenju limenih duvača” u Novom Sadu (svirao na svečanom koncertu takmičenja u novosadskoj Sinagogi) - II nagrada na takmičenju „Giovani Musicisti“ u Trevisu u Italiji
- I nagrada i proglašen za laureata na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
- I nagrada i proglašen za laureata na „Saksofonijadi“ u Smederevu

STOJANOV MILICA, učenica III razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na “Takmičenju drvenih duvača” u Požarevcu,
- I specijalna nagrada na “ Međunarodnom takmičenju limenih duvača” u Novom Sadu ( svirala na svečanom koncertu takmičenja u novosadskoj Sinagogi)
- II nagrada na takmičenju „Giovani Musicisti“ u Trevisu u Italiji
- II nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
- II nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- II mesto na takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu u Makedoniji

LJUBIČIĆ ANĐELA, učenica III razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na „Takmičenju drvenih duvača“ u Požarevcu,
- I nagrada na Republičkom festivalu muzičkih škola Srbije u Knjaževcu (svirala na svečanom koncertu takmičenja)
- I specijalna nagrada na „Međunarodnim susretima limenih duvača“ u Novom Sadu (svirala na svečanom koncertu takmičenja u novosadskoj Sinagogi)
- III nagrada na takmičenju „Giovani Musicisti“ u Trevisu u Italiji
- I nagrada i proglašena za laureata na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
- I nagrada i proglašena za laureata na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- II mesto na takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu u Makedoniji

BRKIĆ DAVID, učenik II razreda saksofona klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I specijalna nagrada na „Međunarodnim susretima limenih duvača“ u Novom Sadu
- I nagrada na „Saksofonijadi” u Smederevu

STOJKOVIĆ NIKOLA, učenik pripremnog razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I specijalna nagrada na „Međunarodnim susretima limenih duvača“ u Novom Sadu
- I nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- I nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu

PAUNOVIĆ ALEKSA, učenik pripremnog razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- II nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu

REČEVIĆ PREDRAG, učenik pripremnog razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na „Međunarodnim susretima limenih duvača“ u Novom Sadu
- II nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- II nagrada na „Republičkom takmičenju“ u Novom Sadu

STANKOVIĆ MARKO, učenik I razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- I nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu
- I specijalna nagrada na „Međunarodnim susretima limenih duvača“ u Novom Sadu.

ĐORĐEVIĆ MILOŠ, učenik III razreda saksofona - klasa: Milosavljević Tomislav
 

- III nagrada na „Saksofonijadi“ u Smederevu

REČEVIĆ MILIJA, učenik III razreda trube - klasa: Gajić Aleksandar
 

- II nagrada na Republičkom takmičenju u Beogradu
- pohvala na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu .