Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2012/2013. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2012/13.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

TEODORA PETROVIĆ,   učenica  I   razreda  muzičke škole, predmetni  nastavnik : Irena Simić
 

III nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu

DANICA VASILjEVIĆ,   učenica  I    razreda  muzičke škole, predmetni  nastavnik : Irena Simić

 

III nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu

IVA ARSENIJEVIĆ,   učenica  I   razreda  muzičke škole,
 

pohvala  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu, Predmetni nastavnik : Irena Simić

 

Nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, klasa: Ivana Samardžija

TEODORA VUKOJIČIĆ,   učenica  III    razreda  muzičke škole, predmetni nastavnik : Irena Simić
 

III nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu

ANĐELA STOJANOVIĆ,   učenica III razreda  muzičke škole
 

I nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u   Lazarevcu, Predmetni nastavnik : Irena Simić

 

I nagrada na takmičenju „Memorija Miloš Petrović“ u Jagodini

 

II nagrada na Republičkom festivalu muz.šk.Srbije u Pančevu, klasa: Dragica Stanojević

JELENA STANISAVLjEVIĆ,učenicaIII  razreda  muzičke škole
 

I nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u Lazarevcu  Predmetni  nastavnik :  Irena Simić

ANA PETROVIĆ,  učenica III   razreda  muzičke škole, Predmetni nastavnik : Stana Pejović.
 

III nagrad na takmičenju solfeđista  “Ljiljana Škarica” u  Lazarevcu

STEFAN MILETIĆ,  učenik  III   razreda klavira
 

I nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“, u Beogradu

 

I nagrada  na  10.Festivalu   u  Ubu, klasa : Nenad  Milošević

 

I nagrada  na  takmičenju solfeđista “Ljiljana Škarica” u  Lazarevcu, Predmetni nastavnik : Irena Simić

UNA LjUBENOVIĆ, učenica II razreda muzičke škole, Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

Učešće na takmičenju   solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu

ANDRIJANA MOJSILOVIĆ, učenica III razreda muzičke škole, Predmetni nastavnik: Irena Simić
  Učešće na takmičenju   solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu
MARIJA RADOSAVLjEVIĆ, učenica II razreda muzičke škole, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
  Učešće na takmičenju   solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu
UNA TANIĆ, učenica I razreda klavira
   I nagrada na takmičenju „Memorijal Miloša Petrovića“ u Jagodini, klasa: Irina Milošević
  Učešće na takmičenju   solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
MARTINA MIOČINOVIĆ,  učenica  III   razreda  klavira
  II  nagrada na takmičenju „Memorijal Miloša Petrovića“ u Jagodini
  III nagrada na takmičenju „Art studio“ u Šapcu, klasa: Irina Milošević
CVETKOVIĆ  PETAR,   učenik  III   razreda    klavira
  I  nagrada  na  takmičenju „Memorijal Miloša Petrovića“ u Jagodini
  II nagrada na takmičenju „Art studio“ u Šapcu
  I nagrada na takmičenju „Art studio“ u Šapcu,član klavirskog dua
  I nagrada na Republičkom festivalu muz.šk. Srbije u Pančevu, član klavirskog dua, klasa: Irina Milošević
DARKO OBRADOVIĆ,   učenik  VI   razreda   harmonike
  II nagrada  na takmičenju   “Zvezdane staze” u  Kragujevcu
  I nagrada na Republičkom festivalu muz.šk. Srbije u Pančevu, klasa: Irina Milošević
SRETEN SIMIĆ,  učenik   V   razreda   harmonike, klasa : Irina Milošević
  II nagrada  na takmičenju   “Zvezdane staze” u Kragujevcu
JOVANOVIĆ  ANDRIJA, učenik  VI   razreda  harmonike, klasa: Petar Mirkov
  II  nagrada  na takmičenju   “Zvezdane staze” u Kragujevcu
ANDRIJANA MATIĆ, učenica   IV razreda   harmonike, klasa : Ivana Živanović
  II nagrada  na takmičenju   “Dani harmonike” u  Smederevu
TIJANA ŽIVANOVIĆ, učenica II razreda   harmonike  i violončela
  III nagrada na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
  I nagrada  na međunarodnom festivalu u Aranđelovcu
  II  nagrada  na takmičenju   “Zvezdane staze” u Kragujevcu, klasa: Petar Mirkov
 

I nagrada na takmičenju “Mladi virtuoz” u Beogradu, klasa: Nemanja Marković

JELENA STANOJEVIĆ,učenica IV klavira, klasa: Dragana Ristić
  III nagradana  takmičenju „Memorijal Miloša Petrovića“ u Jagodini
  I nagrada na muzičkom festivalu u Ubu
TINA PRVULOVIĆ, učenica III razreda klavira, klasa: Irina Milošević
  I nagrada na takmičenju „Art studio“ u Šapcu,član klavirskog dua
  I nagrada na Republičkom festivalu muz.šk. Srbije u Pančevu, član klavirskog dua
OGNjEN REPANOVIĆ,učenik III razreda klavira, klasa: Ivana Samardžija
  II nagrada na muzičkom festivalu u Ubu
MAŠA ICIĆ, učenica razreda klavira, klasa: Irina Milošević
  II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu
DAVID ILIĆ,učenik IV razreda harmonike, klasa: Nebojša Velisavljević
  I nagrada  na takmičenju   “Zvezdane staze” u  Kragujevcu
  II nagrada  na takmičenju   “Dani harmonike” u  Smederevu
  II nagrada  na međunarodnom festivalu u Aranđelovcu
ĐORĐE MLADENOVIĆ, učenik III razreda gitare, klasa: Tanja Sazdanović
   II nagrada na međunarodnom festivalu gitare u Leskovcu
   I nagrada na takmičenju Naisus u Nišu
VASILIJE MILADINOVIĆ,učenik III razreda gitare, klasa: Tanja Sazdanović
  II nagrada na republičkom festivalu muz.šk.Srbije u Pančevu
  II nagrada na takmičenju Naisus u Nišu
SAŠKA BOGDANOVIĆ,učenica  IV  razreda violine, klasa: Simonida Dinić
  Pohvala na međunarodnom takmičenju gudača u Nišu
MILENA RADOJKOVIĆ,učenica  IV  razreda violine, klasa: Simonida Dinić
  Pohvala na međunarodnom takmičenju gudača u Nišu
SOFIJA VUČOVIĆ,učenica II razreda violine, klasa: Tijana Mladenović
  II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu
ANĐELIJA KOVAČEVIĆ, učenik  III  razreda  violončela
 

II  nagrada na takmičenju “ Mladi virtuoz” u  Beogradu, klasa: Nemanja  Marković

  II nagrada  na takmičenju  solfeđista  “Ljiljana  Škarica” u  Lazarevcu, Predmetni  nastavnik : Irena Simić
MILOJEVIĆ  EMA,   učenica    II   razreda  flaute, klasa : Gordana Grujić
  II nagrada  na Republičkom  takmičenju u Beogradu
MILENA STOJANOV, učenica I  razreda flaute, klasa : Gordana Grujić
  I nagrada na takmičenju drvenih duvača, Požarevac
  II nagrada  na Republičkom  takmičenju u Beogradu
  II nagrada  na takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu
JOVANA JOVANOVIĆ,   učenica  III  razreda  flaute, klasa : Gordana Petrović
  II  nagrada  na  Republičkom takmičenju   u  Beogradu
 

II nagrada na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu

NIKOLA STOJKOVIĆ, učenik   II   razreda   saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II  nagrada  na  takmičenju “Davorin Jenko”  u  Beogradu
  I nagrada  na takmičenju drvenih duvača u Požarevcu
  III  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
ANĐELA LjUBIČIĆ,  učenica   IV   razreda   saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II  nagrada  na  takmičenju “Davorin Jenko”  u  Beogradu
  II  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
  I nagrada na takmičenju drvenih  duvača  u Požarevcu
  I  nagrada  nagrada na Republičkom festivalu muz.šk.Srbije, Pančevo
  I nagrada  i  Laureat kategorije i Laureat takmičenja na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu
PAVLE AKSENTIJEVIĆ, učenik   III   razreda   saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
  Laureat i  I nagrada na takmičenju “Saksofonijada” u Smederevu
  II nagrada na takmičenju drvenih  duvača  u Požarevcu
PAUNOVIĆ  ALEKSA, učenik  II  razreda  saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
 

III  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu

STEFAN JOKSIMOVIĆ,  učenik  I  razreda saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  I  nagrada  na  takmičenju “Davorin Jenko”  u  Beogradu
  II nagrada  na takmičenju  “Saksofonijada” u  Smederevu
REČEVIĆ  PREDRAG,  učenik  II  razreda  saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II nagrada  na takmičenju  “Saksofonijada” u  Smederevu
  II  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
MARKO STANKOVIĆ,  učenik   III   razreda saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II  nagrada  na  takmičenju “Davorin Jenko”  u  Beogradu
  II nagrada  na  Republičkom takmičenju u Novom Sadu
  I nagrada  na takmičenju  “Saksofonijada” u  Smederevu
NIKOLA LAZIĆ,učenik I razreda saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  II nagrada  na  Republičkom takmičenju u Novom Sadu
  II nagrada  na takmičenju  “Saksofonijada” u  Smederevu
ANDRIJA HADžIĆ, učenik II razreda solo pevanja, klasa: Suzana Dašić
  II nagrada na takmičenju „Srpska solo pesma“, u Mladenovcu
  II nagrada na takmičenju „Mita Topalović“ u Pančevu
  III nagrada na takmičenju „Nikola Cvejić“ u Rumi
MILICA SIMIĆ,učenica II razreda solo pevanja, klasa: Suzana Dašić
  II nagrada na takmičenju „Srpska solo pesma“, u Mladenovcu
  I nagrada na takmičenju „Mita Topalović“ u Pančevu
ANA MILETIĆ,  učenica  II  razreda  solo  pevanja, klasa: Suzana Dašić
  III nagrada na takmičenju „Srpska solo pesma“, u Mladenovcu
  II nagrada na takmičenju „Mita Topalović“ u Pančevu
TIJANA TANASKOVIĆ. učenica II  razreda  solo  pevanja, klasa: Suzana Dašić
  III nagrada na takmičenju „Srpska solo pesma“, u Mladenovcu
  II nagrada na takmičenju „Mita Topalović“ u Pančevu
VELjKO TASIĆ, učenik pripremnog raz. saksofona, klasa : Tomislav Milosavljević
  I  nagrada  na  takmičenju “Davorin Jenko”  u  Beogradu
  III  nagrada  nagrada na Republičkom takmičenju u Novom Sadu
  I nagrada na takmičenju drvenih  duvača  u Požarevcu