Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2013/2014. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2013/14.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

ANĐELA STOJANOVIĆ,   učenica  IV   razreda  klavira, predmetni  nastavnik : Irena Simić  
 

II nagrada na drugom međunarodnom memorijalu „Miloš Petrović“ u Jagodini, Klasa : Dragica Stanojević
I nagrada na takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu,
I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu

IVA ARSENIJEVIĆ,  učenica II razreda klavira

 

I nagrada na drugom međunarodnom memorijalu „Miloš Petrović“ u Jagodini,
II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, Klasa :Ivana Samardžija

TARA ŽIVKOVIĆ,   učenica II razreda klavira,
 

II nagrada na drugom međunarodnom memorijalu „Miloš Petrović“ u Jagodini,
I nagrada na takmičenju „Slavenski“ u Novom Sadu Klasa : Dragica Stanojević

ĐORĐE MLADENOVIĆ,   učenik III razreda gitare
 

I nagrada na petom Valjevskom gitarskom takmičenju,
II nagrada na Republičkom takmičenju u Šapcu, Klasa :Tanja Sazdanović

MILENA STOJANOV,   učenica II razreda flaute
 

II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
II nagrada na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu, Klasa : Danijela Jovčić

JOVANA JOVANOVIĆ,   učenica IV razreda flaute
 

II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
I nagrada na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu, Klasa: Jelena Branković.

MIROSLAV MELENTIJEVIĆ,  učenik pripremnog razreda saksofona:
 

II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
I nagrada na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu, Klasa: Tomislav Milosavljević

STEFAN JOKSIMOVIĆ,  učenik II razreda saksofona
 

III nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu, Klasa: Tomislav Milosavljević

NIKOLA LAZIĆ, , učenik II razreda saksofona:
 

II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
II nagrada na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
I nagrada i Laureat takmičenja na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu, Klasa: Tomislav Milosavljević

VELJKO TASIĆ, učenik pripremnog razreda saksofona:
  II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
I nagrada na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu, Klasa: Tomislav Milosavljević
MAŠA ICIĆ,, učenica II razreda klavira:
  Kao član klavirskog dua osvojila III nagradu na Republičkom takmičenju u Šapcu, Klasa: Irina Milošević
TEODORA PETROVIĆ,, učenica II razreda klavira
  Kao član klavirskog dua osvojila III nagradu na Republičkom takmičenju u Šapcu, Klasa:Irina Milošević
nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
JELENA STANISAVLjEVIĆ,   učenica IV razreda klavira,
  I nagrada na takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu,
I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
STEFAN MILETIĆ,  učenik IV razreda klavira:
  I nagrada na takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu,
II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
I nagrada na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu,
Pohvala na sedamnaestom takmičenju malih pijanista u Vranju, Klasa: Nenad Milošević
ANĐELIJA KOVAČEVIĆ,  učenica IV razreda violončela
  II nagrada na takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu,
I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
EMA MILOJEVIĆ,   učenica III razreda flaute:
  I nagrada na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu, Klasa: Danijela Jovčić
NIKOLA STOJKOVIĆ,učenik III razreda saksofona:
  II nagrada na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu,
II nagrada na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
I nagrada na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu, Klasa: Tomislav Milosavljević
SOFIJA VUČOVIĆ, učenica III razreda violine:
  II nagrada na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu, Klasa:Tijana Mladenović
SRETEN SIMIĆ, učenik VI razreda harmonika:
  Kao član tria harmonika osvojio II nagradu na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu, Klasa:Irina Milošević
MARIJA MITROVIĆ, učenica VI razreda harmonike:
  Kao član tria harmonika osvojio II nagradu na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu, Klasa:Irina Milošević
BOJANA STOJKOVIĆ, učenica III razreda violine:
  Kao član tria harmonika osvojio II nagradu na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije u Užicu,
ANĐELA ĐORĐEVIĆ, učenica I razreda flaute
  III nagradu na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu, Klasa: Jelena Branković
NADA AKSENTIJEVIĆ, učenica I razreda flaute:
  III nagradu na jedanaestom takmičenju drvenih duvača u Požarevcu,
II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu Klasa:Danijela Jovčić
MILAN ĐOKIĆ, učenik IV razreda harmonike:
  I nagradu na takmičenju „Dani harmonike“ u Smederevu, Klasa:Irina Milošević
IGOR JOKSIMOVIĆ, učenik IV razreda saksofona:
  I nagrada na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu, Klasa: Tomislav Milosavljević
PAVLE PAVLOVIĆ, učenik IV razreda saksofona:
  I nagrada na takmičenju „Saksofonijada“ u Smederevu, Klasa: Tomislav Milosavljević
VIKTOR RISTIĆ, učenik II razreda klavira:
  Pohvala na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, Klasa: Dragana Ristić
JULIJA MIHAJLOVIĆ, učenica II razreda klavira:
  III nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, Klasa: Dragana Ristić
NEMANjA MLADENOVIĆ, učenik II razreda harmonike:
  II nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, Klasa: Ivana Živanović
TIJANA ŽIVANOVIĆ, učenica III razreda violončela:
 

III nagrada na takmičenju „Mladi virtuoz“ u Beogradu, Klasa: Nemanja Marković
II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić

TIJANA JAĆIMOVIĆ, učenica IV razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
ANA MARIJA BOŽINIĆ, učenica III razreda muzičke škole:
  III nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
MARIJA RADOSAVLjEVIĆ, učenica III razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik: Irena Simić
IVA LALIĆ, učenica III razreda muzičke škole:
  II nagrada na takmičenju solfeđista „LjiljanaĐ.Škarica“ Predmetni nastavnik: Irena Simić
NEMANjA MIKIĆ, učenik I razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
ĐORĐE MIHAJLOVIĆ, učenik II razreda muzičke škole:
  II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
KATARINA GAGIĆ, učenica I razreda muzičke škole:
 

I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović

TEODORA VUKOJIČIĆ,   učenica IV razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
ANA PETROVIĆ, učenica IV razreda muzičke škole:
  II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
MILICA VELjKOVIĆ, učenica V razreda muzičke škole: ,
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Stana Pejović
JOVANA STOJKOVIĆ, učenica I razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Jelena Milošević
FILIP VELjKOVIĆ, učenik I razreda muzičke škole:
  II nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Jelena Milošević
ĐORĐINA NIKOLIĆ, učenik I razreda muzičke škole:
  I nagrada na takmičenju solfeđista „Ljiljana Đorđević Škarica“ u Lazarevcu, Predmetni nastavnik:Jelena Milošević
DAVID PAVLIK,   učenik I razreda solo pevanja:
  III nagrada na četvrtom međunarodnom festivalu „Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, Klasa: Nenad Milanović
JELISAVETA MILETIĆ, učenica II razreda solo pevanja:
  II nagrada na četvrtom međunarodnom festivalu „Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, Klasa: Nenad Milanović