Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2014/2015. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2014/15.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

MILAN ĐOKIĆ,   učenik IV razreda harmonike, klasa: Irina Milošević
 

I nagrada na XII Internacionalnom takmičenju mladih harmonikaša „Zvezdane staze“ u Novom Sadu
I nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu

TIJANA ŽIVANOVIĆ,učenica IV razreda harmonike, klasa: Tanja Pašić

 

III nagrada na XII Internacionalnom takmičenju mladih harmonikaša „Zvezdane staze“ u Novom Sadu
I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić

NIKOLA LAZIĆ, učenik III razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, Klavirski saradnik: Milica Pošarac
 

I nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu
II nagrada na XII takmičenju drvenih duvača u Požarevcu
II nagrada na Republikom takmičenju u Novom Sadu
II nagrada na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu
I nagrada na “Saksofonijadi” u Smederevu
II nagrada na međunarodnom takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu

UNA ŽIVKOVIĆ, učenica III razreda violončela, Klasa: Nemanja Marković Klavirski saradnik: Vladimir Stanojević,
 

II nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu

JOVANA VASIĆ, učenica II razreda solo pevanja, Klasa: Suzana Dašić, Klavirski saradnik: Milica Pošarac
 

II nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu
I nagrada na Festivalu “Muzičko proleće” u Smederevskoj Palanci.

KONSTANTIN STEFANOVIĆ, učenik pripremnog razreda, Klasa: Tomislav Milosavljević Klavirski saradnik: Milica Pošarac
 

I nagrada na XII takmičenju drvenih duvača u Požarevcu.
II nagrada na Republikom takmičenju u Novom Sadu
I nagrada na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu
I nagrada na “Saksofonijadi” u Smederevu.

VELJKO TASIĆ, učenik pripremnog razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, Klavirski saradnik: Milica Pošarac :
 

II nagrada na internacionalnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu,
I nagrada na XII takmičenju drvenih duvača u Požarevcu
II nagrada na Republikom takmičenju u Novom Sadu
I nagrada na “Saksofonijadi” u Smederevu

MIROSLAV MELENTIJEVIĆ, učenik I razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević Klavirski saradnik: Milica Pošarac
 

II nagrada na Republikom takmičenju u Novom Sadu
II nagrada na međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“u Beogradu
I nagrada na “Saksofonijadi” u Smederevu
II nagrada na međunarodnom takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu

JULIJA MIHAJLOVIĆ, učenica II razreda klavira, Klasa: Dragana Ristić
 

II nagrada na XIII Internacionalnom festivalu u Ubu
I nagrada na 3. Internacionalnom takmičenju „Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini

1. SOFIJA VUČOVIĆ , učenica IV razreda violine, Klasa: Simonida Pešić Klavirski saradnik: Vladimir Stanojević
  II nagrada na međunarodnom festivalu gudača “Strigfest” u Sremskoj Mitrovici.
I nagrade na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić.
ANAMARIJA BOŽINIĆ, učenica IV razreda gitare,
  I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić.
STEFAN MILETIĆ, učenik IV razreda klavira, Klasa: Nenad Milošević
  Učešće i diploma na takmičenju „Šopen Fest“ Beograd
I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik: Irena Simić
IVA LALIĆ, učenica IV razreda klavira,
  I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić
MARIJA RADOSAVLJEVIĆ, učenica IV razreda klavira
  II nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić.
JELENA STANISAVLJEVIĆ, učenica V razreda klavira
  I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik: Irena Simić
ANĐELA STOJANOVIĆ, učenica V razreda klavira
  • I nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić
ANĐELIJA KOVAČEVIĆ, učenica V razreda violončela,
  II nagrada na XIII takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu
Predmetni nastavnik Irena Simić
ĐORĐINA NIKOLIĆ, učenica II razreda klavira, Klasa: Ivana Samardžija
  I nagrada na 3. Internacionalnom takmičenju „Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini
TEODORA PETROVIĆ , učenica III razreda klavira, Klasa: Irina Milošević
  I nagrada na 3. Internacionalnom takmičenju „Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini
I nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije koje se održalo u Negotinu u kategoriji kamerni ansambl kao član klavirskog dua
MAŠA ICIĆ, učenica III razreda klavira Klasa: Irina Milošević
  I nagrada na 3. Internacionalnom takmičenju „Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini
I nagrada na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu u kategoriji kamerni ansambl, kao član klavirskog dua
JOVANA NIKOLIĆ, učenica II razreda klavira, Klasa: Dragana Ristić
  I nagrada na 3. Internacionalnom takmičenju „Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini
STEFAN JOKSIMOVIĆ, učenik III razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević Klavirski sardnik: Milica Pošarac
  I nagrada na “Saksofonijadi” u Smederevu
LARA KIŠ, učenica I razreda violine, Klasa: Simonida Pešić, Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  III nagrada na takmičenju “Mladi virtuoz” u Beogradu
ISIDORA ILIĆ, učenica III razreda klavira, Klasa: Nemanja Egerić
  I nagrada na međunarodnom festivalu u Aranđelovcu
ĐORĐE MLADENOVIĆ, učenik IV razreda gitare, Klasa: Kosta Markov
  II nagrada na “ Naissus Gitar Festival ” u Nišu