Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2015/2016. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2015/16.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

JELENA STANOJEVIĆ, učenica I razreda solo pevanja, Klasa: Suzana Dašić, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić

 

Takmičenje „Srpska solo pesma“ u Mladenovacu,
II nagrada Takmičenje „Mita Topalović“ u Pančevu, II nagrada

ŽELJKO STEVANOVIĆ, učenik II razreda solo pevanja, Klasa: Suzana Dašić, kl.saradnik: Milica Pošarac Vasić

 

Takmičenje „Srpska solo pesma“ u Mladenovacu, III nagrada
Takmičenje „Mita Topalović“ u Pančevu, II nagrada

TIJANA JAĆIMOVIĆ, učenica VI razreda klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

Republičko takmičenje iz solfeđa u Zemunu, pohvalau

ANA RADENKOVIĆ učenica I razreda solo pevanja, Klasa: Suzana Dašić, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

Takmičenje „Mita Topalović“ u Pančevu, II nagrada

MILICA KOSTIĆ, učenica II razreda solo pevanja, Klasa: Suzana Dašić, kl.saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

Takmičenje „Mita Topalović“ u Pančevu,
II nagrada Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada

VUKAŠIN PETROVIĆ, učenik pripremnog razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl.saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu,
I nagrada „Saksofonijada“ u Smederevu,
I nagrada Takmičenje „Drvenih duvača“ u Požarevcu, I nagrada

KONSTANTIN STEFANOVIĆ, učenik pripremnog razreda, Klasa: Tomislav Milosavljević. kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu,  II nagrada

VELJKO TASIĆ, učenik I razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić

 

Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu, 
III nagrada „Saksofonijada“ u  Smederevu,  II nagrada,

MIROSLAV MELENTIJEVIĆ, učenik II razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu, III nagrada,
„Saksofonijada“ u u Smederevu, I nagrada
Takmičenje „Drvenih duvača“ u Požarevcu, II nagrada
Republički Festival muzičkih škola Srbije u Zaječaru, I nagrada

NIKOLA PERIĆ, učenik I razreda harmonike, Klasa: Irina Milošević
 

Republičko takmičenje u Beogradu, II nagrada

MAŠA ICIĆ, učenica  IV razreda klavira, Klasa: Irina Milošević
 

Republičko takmičenje u Beogradu,  I nagrada
Memorijal „Miloš Petrović“ u Jagodini, I nagrada

TEODORA PETROVIĆ, učenica IV razreda, Klasa: Irina Milošević.
 

Republičko takmičenje u Beogradu, I nagrada
Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, I nagrada
„Memorijal Miloš Petrović“ u Jagodini, I nagrada

NEVENA MILUTINOVIĆ, učenica I razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
  „Saksofonijada“ u u Smederevu, I nagrada
Takmičenje „Drvenih duvača“ u Požarevcu, III nagrada
DAVID MILIĆ, učenik pripremnog razreda, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

„Saksofonijada“ u  Smederevu,  I nagrada
Takmičenje „Drvenih duvača“ u Požarevcu, I nagrada

KATARINA GAGIĆ, učenica III razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević, kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić
 

„Saksofonijada“ u  Smederevu,  II nagrada,

IVA ARSENIJEVIĆ, učenica IV razreda klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, I nagrada

IVA LALIĆ, učenica V razreda klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić.

 

Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, II nagrada

MARIJA RADOSAVLJEVIĆ, učenica V razreda klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, III nagrada

SOFIJA VUČOVIĆ učenica V razreda violine, Klasa:Tijana Mladenović, kl. saradnik: Vladimir Stanojević

 

Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, I nagrada
Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, I nagrada
Memorijal „Miloš Petrović“ u Jagodini, II nagrada

ANA RISTANOVIĆ, učenica IV razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl.saradnik: Vladimir Stanojević

  Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, II nagrada

ISIDORA ILIĆ, učenica IV razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević

 

Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, II nagrada
Republički Festival Muzičkih škola Srbije u Zaječaru, II nagarada

ĐORĐINA NIKOLIĆ, učenica III razreda klavira, Klasa: Ivana Samardžija
 

Međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, II nagrada
Memorijal „Miloš Petrović“ u Jagodini, I nagrada

VLADIMIR OBRENOVIĆ, učenik III razreda harmonike, Klasa: Tanja Pašić.

 

Republički Festival Muzičkih škola Srbije u Zaječaru, I nagarada,
„Zvezdane staze“ u Kragujevcu, II nagrada,
„Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci“, I nagrada.

DIMITRIJE LAZIĆ, učenik II razreda trube, Klasa: Aleksandar Gajić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević

 

Republički Festival Muzičkih škola Srbije u Zaječaru, II nagrada

MARIJA ŠAPIĆ, učenica II razreda klavira, Klasa: Dragana Ristić
  Memorijal „Miloš Petrović“ u Jagodini, III nagrada
MILENA GOLUBOVIĆ, učenica IV razreda violine, Klasa:Tijana Mladenović
 

Memorijal „Miloš Petrović“ u Jagodini, II nagrada
„Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, II nagrada

STEFAN MILETIĆ, učenik VI razreda klavira, Klasa: Nenad Milošević
 

„Petar Konjević“ u Beogradu, pohvala
„Mladi pijanista“ u Zaječaru, I nagrada

 MILAN ĐOKIĆ, učenik V razreda harmonike, Klasa: Irina Milošević

 

„Zvezdane staze“ u Kragujevcu, I nagrada

ANĐELA JAKOVLJEVIĆ, učenica III razreda harmonike, Klasa: Irina Milošević

 

 „Zvezdane staze“ u Kragujevcu, II nagrada

ANDREJ ANTIĆ, učenik II razreda klavira, Klasa: Ivana Samardžija

 

„Mladi virtuoz“ u Beogradu, I nagrada

SANELA ALEKSIĆ, učenica II razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević
 

„Mladi virtuoz“ u Beogradu, II nagrada

KRISTINA BOGDANOVIĆ, učenica I razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević
 

„Mladi virtuoz“ u Beogradu, III nagrada.

NAĐA BOŽINIĆ, učenica učenica I razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević
 

„Mladi virtuoz“ u Beogradu, II nagrada

PAVLE PETROVIĆ, učenik I razreda violine, Klasa: Vesna Pejić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević
 

„Mladi virtuoz“ u Beogradu, I nagrada.

MARKO VASILJEVIĆ, učenik I razreda harmonike, Klasa: Tanja Pašić
 

„Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada

STEFAN LAZAREVIĆ, , učenik I razreda harmonike, Klasa: Tanja Pašić

 

„Muzičko proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada

MILICA MILOJKOVIĆ, učenica IV razreda flaute, Klasa: Gordana Spasić, kl. saradnik: Vladimir Stanojević

 

„Muzičko Proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada

TIJANA ŽIVANOVIĆ, učenica V razreda harmonike, Klasa: Tanja  Pašić.

  „Muzičko Proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada.

 SOFIJA SIMIĆ, učenica I razreda flaute, Klasa: Gordana Spasić, kl saradnik: Vladimir Stanojević

 

„Muzičko Proleće“ u Smederevskoj Palanci, I nagrada

JULIJA MIHAJLOVIĆ, učenica III razreda klavira, Klasa: Dragana Ristić
  „Muzičko Proleće“ u Smederevskoj Palanci, II nagrada
ANĐELA STOJANOVIĆ , učenica VI razreda klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić
 

Republičko takmičenje iz solfeđa u Zemunu, pohvala
Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, III nagrada

ANĐELIJA KOVAČEVIĆ, učenica VI razreda violončela, Predmetni nastavnik: Irena Simić

 

Republičko takmičenje iz solfeđa u Zemunu,  pohvala
Takmičenje mladih solfeđista“ u Požarevcu, I nagrada

JELENA STANISAVLJEVIĆ, učenica VI  razreda  klavira, Predmetni nastavnik: Irena Simić

 

Republičko takmičenje iz solfeđa u Zemunu, pohvala
Takmičenje mladih solfeđista u Požarevcu, I nagrada

NIKOLA LAZIĆ, učenik IV razreda saksofona, Klasa:Tomislav Milosavljević kl. saradnik: Milica Pošarac Vasić

 

 „Davorin Jenko“ u Beogradu, II nagrada
„Saksofonijada“ u Smederevu, I nagrada
Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, II nagrada