Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2016/2017. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016/17.

 

Sledi spisak osvojenih nagrada, imena učenika, nastavnika, osvojeno mesto, naziv i mesto takmičenja:

Anđela Jakovljević, učenica  IV razreda  harmonike, Klasa: Irina  Milošević 
 
 • nagrada, takmičenje „Zvezdane staze“ Kragujevac
Vladimir Obrenović, učenik  IV  razreda  harmonike, Klasa: Tanja Pašić
 
 • I  nagrada, takmičenje „Zvezdane staze“- Kragujevac
 • I nagrada i pehar na Međunarodnom festivalu „Viva harmonika“ – Aleksinac
Stefan Lazarević, učenik II  razreda  harmonike , Klasa: Tanja Pašić
  nagrada, takmičenje „Zvezdane staze“- Kragujevac
pehar (najbolji u drugoj kategoriji) „takmičenje mladih akordeonista“  Trstenik

Konstantin Stefanović , učenik I  razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević      
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić 

 

I nagrada, takmičenje „ Drvenih duvača“Požarevac,
I nagrada, Republičko takmičenje  Novi Sad,
III nagrada, takmičenje „ Davorin Jenko“-Beograd,

David Milić, učenik I  razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević       Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić 
  II nagrada, takmičenje „ Drvenih duvača“Požarevac,
II nagrada, Republičko takmičenje Novi Sad,
III nagrada, takmičenje „ Davorin Jenko“ Beograd,

Nevena Milutinović, učenica II  razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević      
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić

 

II nagrada, takmičenje „ Drvenih duvača“ Požarevac,
II nagrada, Republičko takmičenje Novi Sad,
III nagrada, takmičenje „ Davorin Jenko“- Beograd

Miroslav Melentijević, učenik  III  razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević      
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić       
  I nagrada, takmičenje „ Drvenih duvača“Požarevac,
I nagrada, Republičko takmičenje Beograd,
III nagrada, takmičenje „ Davorin Jenko Novi Sad,
Katarina Gagić, učeniva   IV  razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević      
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić     
 
 • III nagrada, Republičko takmičenje – Noi Sad,
Đurđija Todorović, učeniva   I  razreda flaute, Klasa: Jelena Branković
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić       
 
 • II nagrada,  takmičenje „Drvenih duvača“ Požarevac,
 • I nagrada, takmočenje „Mladi virtuoz“Beograd,
Ana Radenković, učenica  II  razreda solo pevanja Klasa: Suzana Dašić       
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić      
 
 • pohvala  nagrada,  „Festival sovenske muzike“ Beograd,
 • II  nagrada, takmočenje „Mita Topalović“Pančevo,

Ana Ristanović, učenik  V razreda  violine,  Predmetni nastavnik. Irena Simić,
Klasa: Vesna Pejić  Klavirski saradnik Vladimir Stanojević  

  pohvala  na takmičenju solfeđista u Požarevcu,
III nagrada, na Festivalu  Aranđelovac

Sofija Vučović, učenik  V razreda  violine  , Klasa: Tijana  Jovičić           
 Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević

 

III nagrada, na Festivalu  Aranđelovac,
III  nagrada, na „ Stringfestu“Sremska Mitrovica
I nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije Zrenjanin

Milena Golubović, učenik  V razreda  violine, Klasa: Tijana  Jovičić           
Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević      
 
 • III nagrada, na Festivalu Aranđelovac,
 • III  nagrada, na „ Stringfestu“ Sremska Mitrovica
Sanela Aleksić, učenik  III razreda  violine Klasa: Vesna Pejić           
Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
 
 • II nagrada, na takmičenju „Mladi virtuoz“  Beograd
 • pohvala, na „ Stringfestu“– Sremska Mitrovica

Pavle Petrović, učenik  II razreda  violine:       Klasa: Vesna Pejić           
Klavirski saradnik: Vladimir Stanojević

 

III nagrada, na takmičenju „Mladi virtuoz“ Beograd,

Tara Veljković, učenik V  razreda  flaute:   Klasa: Jelena Branković          
Klavirski saradnik:Milica Pošarac Vasić
 
 • II nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije Zrenjanin,

Andrej Antić, učenik III  razreda  klavira:     Klasa: Ivana  Samardžija     

 

II nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije  Zrenjanin
III nagrada, na Republičkom takmičenju  Beograd
II nagrada, na  takmičenju „Davorin Jenko“ Beograd

Jovan Milošević, učenik II  razreda  trube: Klasa: Aleksandar Gajić       
Klavirski saradnik: Vladimir Stanojević      
 
 • I nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, Zrenjanin
Maša Icić, učenik  V razreda  klavira       Klasa: Irina  Milošević
 
 • I nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije Zrenjanin
 • III nagrada „Davorin Jenko“- Beograd
Teodora Petrović, učenik  V razreda  klavira Klasa: Irina  Milošević.    Predmetni nastavnik Irena Simić
 
 • I nagrada, na Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije  Zrenjanin
 • III nagrada, na takmičenju mladih solfeđista  Požarevac
 • III nagrada „Davorin Jenko“- Beograd

Isidora Ilić, učenik  V razreda  klavira Predmetni nastavnik: Irena  Simić.    
Klasa:Ivana  Samardžija

 
 • pohvala na takmičenju Mladih solfeđista, Požarevac,
 • I nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“ Smederevska Palanka
Iva Lalić, učenik  VI razreda  klavira       predmetni nastavnik: Irena  Simić
 
 • III nagrada iz teorije muzike i pohvala iz solfeđa na takmičenju Mladih solfeđista, Požarevac

Marija Radosavljević, učenik  VI razreda  klavira      predmetni nastavnik: Irena  Simić

 
 • pohvala na takmičenju Mladih solfeđista, Požarevac

Anđela Marković, učenik  I razreda  solo pevanja     Klasa: Suzana Dašić.       
  Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić.

 
 • III nagrada Republiko takmičenje, Beograd
 • I nagrada na takmičenju „Mita Topalović“ Pančevo
Sofija Simić, učenik II  razreda  flauta:    Klasa: Gordana Spasić.           
Klavirski saradnik:Milica Pošarac Vasić  
  II nagrada, Republičko takmičenje  Beograd
Petar Božičić, učenik  I razreda  solo pevanja Klasa: Suzana Dašić                  
Klavirski saradnik:Milica Pošarac Vasić
 
 • I nagrada, takmičenje „Mita Topalović“ Pančevo
 • I nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“  Smederevska Palanka.
Jelena Stanojević, učenik  II razreda  solo pevanja:       Klasa: Suzana Dašić                  
Klavirski saradnik: Milica Pošarac Vasić
 
 • II nagrada, takmičenje „Mita Topalović“ Pančevo
 • II nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“ Smederevska Palanka
Emilija Radisavljević, učenik  II razreda  klavira:    Klasa: Irina Milošević     
 
 • pohvala, takmičenje „Mladi virtuoz“ – Beograd
Darija Vučetić, učenik  I razreda  gitare Klasa: Aleksandar Stojić   
 
 • II nagrada, takmičenje „NAISSUS-GITAR FEST“ Niš
Milan Đokić, učenik  VI razreda  harmonike:       Klasa: Irina  Milošević                 
 
 • II nagrada, takmičenje „Dani harmonike“ Smederevo
Mia  Ćurić, učenik III razreda  klavira Klasa: Dragana  Ristić                 
 
 • II nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“ Smederevska Palanka
Marija Šapić, učenik III razreda  klavira Klasa: Dragana  Ristić.                  
 
 • II nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“  Smederevska Palanka

Aleksandar Savić, učenik  I razreda  harmonike:       Klasa: Nebojša Velisavljević         

 

II nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“  Smederevska Palanka

Dušica Popović, učenik  I razreda  solo pevanja Klasa: Suzana Dašić,      
Klavirski saradnik: Milica Vasić Pošarac
 
 • I nagrada, takmičenje „Muzičko proleće“  Smederevska Palanka