Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin 
Ukratko o nama » 

Muzička škola zvanično počinje sa radom 1953.godine kao samostalna ali zbog nedostatka kadra 1956.godine prelazi sa radom kao istureno odeljenje ćuprijske škole. 1963. godine direktor Radničkog univerziteta D. Obradović otvara pri svojoj ustanovi Muzičku školu kojom upravlja Jovan Milosavljević, nastavnik muzike i kompozitor...


 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Takmičenja i nagrade 2017/2018. godine

SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2017/18.

 

 

1. Elena Stojanović, učenica I razreda violine, Klasa: Tijana Mladenović Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević

  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu III nagrada
2. Ana Kostić, učenica I razreda violine, Klasa:Vesna Pejić Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu, III nagrada
3. Dunja Milošević, učenica II razreda violine, Klasa: Vesna Pejić; Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu, III nagrada
4. Sanela Aleksić, učenica IV razreda violine. Klasa: Vesna Pejić Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Takmičenje „Republičko takmičenje“ u Beogradu, II nagrada
Festival muzičkih i baletskih škola Srbije u Knjaževcu II nagrada
Takmičenje „Binički“ u Beogradu II nagrada
5. Ana Ristanović, učenica V razreda violine, Klasa: Vesna Pejić Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Takmičenje „Mladih solfeđista“ u Požarevcu I nagrada
Predmetni nastavnik: Jelena Milošević.
Takmičenje „Binički“ u Beogradu I nagrada
6. Vuk Petrović, učenik I razreda violončela, Klasa: Nemanja Marković; Klavirski saradnik: Neda Dimitrijević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu, II nagrada
7. Klara Mihajlović, učenica II razreda violončela, Klasa: Nemanja Marković; Klavirski saradnik:Neda Dimitrijević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu II nagrada
8. Vojislav Đorđević, učenik II razreda violončela, Klasa: Nemanja Marković Klavirski saradnik:Neda Dimitrijević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu II nagrada
9. Darija Vučetić, učenica II razreda gitare, Klasa: Aleksandar Stojić
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu II nagrada
Takmičenje „NAISSUS GUITAR FESTIVAL“ u Nišu II nagrada
10. Dimitrije Lazić, učenik IV razreda trube, Klasa:Aleksandar Gajić Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Festival muzičkih i baletskih škola Srbije u Knjaževcu II nagrada
Takmičenje duvača „Mile Paunović“ u Negotinu I nagrada
11.Jovan Milošević, učenik III razreda trube, Klasa: Aleksandar Gajić Klavirski saradnik:Vladimir Stanojević
  Takmičenje duvača „Mile Paunović“ u Negotinu I nagrada
12. Sofija Aleksić, učenica I razreda flaute, Klasa: Gordana Spasić Klavirski saradnik:Dragana Aleksić
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, I nagrada
Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu I nagrada
13. Đurđija Todorović, učenica II razreda flaute, Klasa: Jelena Branković; Klavirski saradnik:Dragana Aleksić
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu I nagrada
Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu I nagrada
14. Sofija Simić, učenica III razreda flaute, Klasa: Gordana Spasić Klavirski saradnik:Dragana Aleksić
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu I nagrada
Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu II nagrada
15. Milena Šutić, učenica V razreda flaute, Klasa: Jelena Branković
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, član kamernog sastava II nagrada
16.Milena Stojanov, učenica VI razreda flaute, Klasa: Jelena Branković
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, član kamernog sastava II nagrada
17. Tara Živković, učenica VI razreda flaute, Klasa: Jelena Branković
  Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, član kamernog sastava II nagrada
18. Pavle Milosavljević, učenik I razreda saksofon. Klasa:TomislavMilosavljević Klavirski saradnik: Irina Milošević
  Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu I nagrada
Takmičenje „Saksofonijada“ u Smederevu I nagrada
Takmičenje „Drvenih duvača“ u Požarevcu I nagrada
19.Nevena Milutinović, učenica III razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević Klavirski saradnik:Irina Milošević
  Takmičenje „Saksofonijada“ u Smederevu II nagrada
Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu III nagrada
20. David Milić, učenik II razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević Klavirski saradnik:Irina Milošević
  Takmičenje „Saksofonijada“ u Smederevu I nagrada
Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu II nagrada,
21.Kosta Staničkov, učenik I razreda saksofona, Klasa: Tomislav Milosavljević; Klavirski saradnik:Irina Milošević.
  Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu II nagrada
22. Kristina Vasić, učenica I razreda saksofona, Klasa:Tomislav Milosavljević; Klavirski saradnik: Irina Milošević.
  Takmičenje „Davorin Janko“ u Beogradu II nagrada
Takmičenje „Saksofonijada“ u Smederevu I nagrada
Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu I nagrada
23. Konstantin Stefanović, učenik II razreda saksofona, Klasa:Tomislav Milosavljević Klavirski saradnik:Irina Milošević
  Takmičenje „Davorin Jenko“ u Beogradu II nagrada
Takmičenje „Saksofonijada“ u Smederevu II nagrada
Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu III nagrada
24. Stefan Lazarević, učenik III razreda karmonike, Klasa: Tanja Pašić
  Takmičenje „Viva harmonika“ u Aleksincu I nagrada
Takmičenje „Zvezdane staze“ u Kragujevcu I nagrada
Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci I nagrada
25. Vuk Pantić, učenik II razreda harmonike, Klasa: Ivana Živanović
  Takmičenje „Zvezdane staze“ u Kragujevcu I nagrada
26. Aleksandar Dragičević, učenik III razreda harmonike, Klasa: Irina Milošević
  Takmičenje „Dani harmonike“ u Beogradu I nagrada
27. Nikola Simić, učenik I razreda harmonike, Klasa: Nebojša Velisavljević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu I nagrada
Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci II nagrada
28. Aleksandar Savić, učenik II razreda harmonike, Klasa: Nebojša Velisavljević
  Takmičenje „Mladi virtuoz“ u Beogradu I nagrada
Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci II nagrada
29. Nikola Perić, učenik III razreda harmonike, Klasa: Irina Milošević
  Takmičenje „Zvezdane staze“ u Kragujevcu I nagrada
Takmičenje „Dani harmonike“ u Beogradu I nagrada
30. Andrej Antić, učenik IV razreda klavira, Klasa: Dragan Cakić
  Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci III nagrada
31. Marija Šapić, učenica IV razreda klavira, Klasa: Dragana Ristić
  Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci II nagrada
32. Đorđina Nikolić, učenica V razreda klavira
  Takmičenje „Festival pijanizma“ u Sremskoj Mitrovici III nagrada
Takmičenje „Muzičko proleće“ u Smederevskoj palanci“ I nagrada