Home    Home
E-mail    E- mail
 
 
Muzička škola - Milenko Živković - Paraćin
 
Odseci » 

U našoj školi postoji šest odseka: odsek klavira, harmonike, gudački odsek (violina i violončelo), duvački odsek (flauta, saksofon, klarinet i truba), odsek za trzačke instrumente (gitara) i odsek solo pevanja.


 
Kontakt » 
Branka Krsmanovića br. 47
Paraćin, Srbija
Tel/fax:
+381.35.573.060
+381.35.573.430

 
Arhiva - jun 2000.
Hor muzičke škole "Milenko Živković" osvojio dve srebrne medalje